Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Yoga og meditationslærer Pernille Fournais Singh+ 45 26 66 24 20 pernille@balancekompagniet.dk

Mindfulness og meditation

Glemmer du at nyde livet her og nu. At bare være til og kigge op på himlen, skyerne, der stille glider videre. Fylder stress, bekymringer, ærgelser i dit liv og tager din opmærksomhed væk fra nuet? Ofte har vi for travlt til at mærke vores rødder, og dermed mister vi kontakten til virkeligheden. Vi drukner i bekymringer, uro, angst og stress. Tiden til bare at være…er en stor mangelvare i dag. 

Ønsker du at blive nærværende i dit eget liv, så er mindfulness være noget for dig. Med mindfulness træner du nemlig din evne til at være kærligt nærværende tilstede i dit liv her og nu. Et liv i nærvær opløser fortidens greb om dig og sætter dig fri til at kunne lytte dybere og møde dig selv og livet mere åbent og følsomt. Du begynder at mærke din virkelighed og forholde dig til den. Kærligt og accepterende. 

I mindfulness trænes du i at lade en del af din bevidsthed være et iagttagende og observerede vidne til dine tanker, følelser og sansninger og rumme og acceptere, det der er lige nu i dit liv. På sigt oparbejder du en større følsomhed med dig selv og andre. Du begynder at møde dig selv med en større kærlighed og en evne til at rumme og acceptere dine skiftende følelser og tanker. Din selvindsigt og selvaccept øges.

Du kan vælge et personligt forløb, der skræddersyes lige præcist til dig. Dette er også muligt for organisationer og virksomheder. Jeg holder ligeledes grupper, oplæg og inspirationsmøder i virksomheder og organisationer Kontakt Pernille Fournais

Læs om mulighederne for at træne mindfulness og meditation i Balancekompagniet

 

To nye mindfulnessforløb