Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Yoga og meditationslærer Pernille Fournais Singh+ 45 26 66 24 20 pernille@balancekompagniet.dk

Integral Somatic Psychology (ISP™)

Balancekompagniet er glade for at kunne tilbyde Integral Somatic Psychology (ISP™) uddannelsen i Danmark startende den 30. januar 2025. Læs mere her om selve uddannelsen

ISP – Integral Somatic Psychology – er udviklet af Raja Selvam. På basis af hans omfattende viden og erfaring i blandt andet Somatic Experiencing, Bodynamic, Vedanta og yoga, er ISP en modalitet, der integrerer vestens kropsorienterede psykoterapi med østens visdom om elementerne/chakraer og energiarbejde. Integral Somatic Psychology™ (ISP™) er helhedsorienteret og er bygger ligeledes på den nyeste forskning indenfor somatisk psykologi.

I ISP inviteres klienten til at opbygge kapaciteten til følelser i kroppen og blive længere i dem og udvide følelsen til andre steder i kroppen. Det vil sige embodiment of emotions. Udover at arbejde med den fysiske krop, inddrages også den energetiske krop i arbejdet.

ISP er udviklet med henblik på at forkorte terapitider og forbedre fysiske, energetiske, kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige relationer i alle terapiformer. Det kan derfor bruges som et supplement til andre terapiformer.

Det er ofte svært at blive i vores svære følelser. Gennem opvæksten mangler vi tit følelses mæssig støtte til at rumme og embody vores følelser. Når følelsesmæssige oplevelser er uudholdelige, kan kroppen lukke ned, danne forsvar, blive dysreguleret og udvikle psykosomatiske (psykofysiologiske) symptomer (Reich, Lowen, Sapolsky). På den anden side kan kroppen også bruges som en beholder for svære følelsesmæssige oplevelser, hvilket ISP arbejder med.

Hvorfor er følelsesmæssig forankring vigtig i terapi?
Når vi hjælper klienter med at opbygge en kapacitet til at tolerere følelser (affekttolerance), hjælper det dem ikke kun til at løse deres nuværende symptomer/udfordringer, og også til at lære at kunne takle svære følelsesmæssige oplevelser i fremtiden bedre. Kapaciteten til at tolerere modsætninger/polariteter i livet udvikler os som individer og også spirituelt. 

For en mere detaljeret artikel om dette emne, læs “How to Improve Outcomes in All Therapies Through Embodiment of Emotions?” af Dr. Raja Selvam.

Integral Somatic Psychology (ISP)  muliggør en dyb helbredelsesproces, der ikke kun arbejder med sindet, men også med kroppen og energisystemet, hvilket skaber en dybtgående og varig transformation. Gennem ISP kan klienter og terapeuter opnå en dyb forståelse af kroppens rolle i terapien og integrere den i helbredelsesprocessen på en meningsfuld måde. 

I ISP bruges udtrykket Embodiment of Emotions, som bogen også hedder. Læs mere og bestil bogen her
Embodiment of Emotions refererer til processen med at forankre og integrere følelser i kroppen. Denne tilgang anerkender, at følelser også er kropslige og energetiske oplevelser og dét, at arbejde med dem på dette niveau, kan være dybt helbredende og transformerende. Embodiment of Emotions er en central del af ISP, da det giver en vej til at arbejde med og frigøre lagrede følelser og traumer, hvilket fører til øget trivsel og balance i livet.

Ved at integrere chakraer og elementer i sin tilgang tilbyder ISP klienter en helhedsorienteret ramme til at forstå og arbejde med deres indre oplevelser og udvikling. Gennem en dybere forståelse af disse koncepter kan klienter opnå større balance, harmoni og forbindelse til sig selv og deres omgivelser.

Der er flere gratis ressourcer på integralsomaticpsychology.com

Nyhedsbrev

Vi holder dine data private, og deler dem kun med tredjeparter, der gør denne ydelse mulig. Læs vores privatlivspolitik.