Psykoterapeut MPF, yoga og meditationslærer Pernille Fournais + 45 26 66 24 20 fournais@balancekompagniet.dk

Er du nysgerrig på dine drømme og kunne du tænke dig at arbejde psykoterapeutisk med dem. Jeg arbejder med drømme udfra Jørgen Groths måde og har gået i supervision og træning hos ham i mange år, og gør det fortsat.

Drømmearbejde er en oplevelsesorienteret gennemarbejdning af en drøm. Det vil sige, du arbejder med drømmen kronologisk med fokus på vigtige elementer/begivenheder i drømmen, som du udvælger. I processen er der hele tiden fokus på dig og hvad drømmen bringer op og frem fra din underbevidsthed. Der er to hypoteser. Den ene er at alle dele af drømmen er en del af dig selv. Og den anden hypotese er at drømmen indeholder et budskab fra dig til dig. 

For en uddybning af drømmearbejdsmetoden, se: “Drømmearbejde” HER, af Jørgen Groth, Frydenlund 2014.