Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Yoga og meditationslærer Pernille Fournais Singh+ 45 26 66 24 20 pernille@balancekompagniet.dk

Integral Somatic Psychology™ (ISP™)

Integral Somatic Psychology™ (ISP™) er udviklet af Raja Selvam, og er en terapeutisk modalitet inden for somatisk psykologi, der hjælper klienter med at lære kunsten at rumme deres følelser. Embody Emotions. Det er naturligt for os mennesker, at vi løber væk fra de følelser og emotioner, der er svære at håndtere. Det lærer vi meget tidligt i vores liv. Der dannes blandt andet kropslige blokeringer. Læs mere i Dr. Selvams bog “The Practice of Embodying Emotions”.

ISP er udviklet med henblik på at forkorte terapitider og forbedre forskellige resultater (fysiske, energetiske, kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, relationelle og åndelige).

Mange bruger også ISP som et redskab til selvhjælp til heling og til at forbedre deres liv.

Vores manglende evne til at tolerere følelsesmæssige oplevelser i vores kroppe er den primære årsag til dannelse af fysiologiske forsvar såsom muskelkontraktion. Disse forsvar reducerer vores krops involvering i kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktioner og forårsager psykofysiologiske symptomer.

Integral Somatic Psychology søger at lære klienter kunsten at rumme følelserne. Klienter trænes i at forbedre kroppens evne til at tolerere følelsesmæssige oplevelser, så den ikke lukker ned i mødet med vanskelige følelser i terapi eller livet.

Hvordan gøres det?
Praksissen med at embody emotioneri Integral Somatic Psychology indebærer følgende trin:

Situationsforståelse: At vide hvordan man arbejder med detaljer i en situation for at fremkalde de følelsesmæssige oplevelser så hurtigt som muligt.
Følelsen: At vide hvordan man finder og understøtter et bredt spektrum af følelsesmæssige oplevelser, herunder de altid tilstedeværende og ofte oversete sensoriske følelser såsom at føle sig dårlig eller god, så man kan arbejde med følelser fra den allerførste session.
Udvidelse/regulering: At vide hvordan man arbejder med fysiologiske og energetiske forsvar i kroppen og hjernens fysiologi mod følelser, så man kan udvide og regulere følelsesmæssige oplevelser i så stor en del af kroppen som muligt.
Integration: At vide hvordan man finder og understøtter fysiske, energetiske og andre ressourcer, der opstår spontant som reaktion på den stigende evne til følelsesmæssige oplevelser fra de første tre trin, for yderligere at stabilisere processen med at inkorporere følelser og lette dybere heling i kroppen og psyken.